Forex guide

Här är vår guide till valutahandel och online forex som ger dig en den kunskap du behöver för att känna till alla viktiga begrepp och vad de innebär. Lär dig allt om teknisk analys, fundamental analys och hur man förutser valutornas trender. Här förklarar vi några grundläggande begrepp:


Typ av valutamarknad

Valutamarknaden är en onoterad (OTC) marknad, vilket betyder att det inte finns någon central börs där transaktionerna utförs. Då handlare har olika möjligheter till tillträde på valutahandeln, finns det olika marknader för olika aktörer att handla på:

Interbank marknad (The Inter-bank Market)

Stora affärsbanker har handel av valuta med varandra genom ett Elektronisk Förmedlings System(Electronic Brokerage System, i fortsättningen benämnt EBS). På denna marknad lämnar bankerna sina bud tillgängliga för endast de andra banker som de handlar med. Traders har inte någon direkt åtkomlighet till denna marknad.

Marknadsaktörer online (The Online Market Maker)

Detaljhandlare/traders kan få tillgång till valutamarknaden genom valutamäklare som finns online, dessa handlar främst med USA och UK. Dessa börsmäklare har vanligtvis ett förhållande med flera banker på EBS. Ju större börsomsättning en mäklare har, desto fler relationer är det sannolikt att den även har.

Arbetsdagar/Marknadstimmar

Forex är en marknad som handlar aktivt så länge det finns banker som är öppna i åtminstone en av de större finansiella center i världen. Detta blir huvudsakligen från måndag morgon i Tokyo fram till fredag eftermiddag i New York. Uttryckt i världstid så startar en handelsvecka från och med söndag natt till fredag natt, det vill säga ca fem dagar, 24 timmar per dag.

Prisrapportering och handelsvolym

Till skillnad från många andra marknader, finns det ingen förenad ärendehandläggning på Forex och handelns priser och volymer redovisas inte. Det är i själva verket möjligt att det sker handel vid samma tillfälla med avvikande priser mellan olika parter på marknaden. För att marknaden ska kunna ha en bra prissättning krävs det att denne är nära knuten till en ännu större marknad. Prissättningen är ofta relativt lika mellan olika marknadsaktörer, men den stora skillnaden mellan Forex och andra marknader är att det inte finns någon information angående hur stor volym som har handlats under en viss tidsperiod eller till vilket pris. Öppet intresse och jämn volym av valutan kan användas som framtida uppskattningar, men de är långt ifrån perfekta.

Valutahandelns onlinemarknad, historia och senaste trender

Den senaste tidens teknologiska framsteg har rivit barriärerna som tidigare funnits mellan privata återförsäljare och den interna bankmarknaden. Den elektroniska valutahandel på internet är en revolution som har sitt ursprung i det sena 90-talet. Detta öppnade dörrarna för privata traders/detaljister/representanter (icke professionella kunder) genom att ansluta marknadsaktörerna med den slutgiltiga användaren/konsumenten. Internets höghastighetsuppkoppling och kraftfulla central enhet leder till att användares personliga dator nu fungerar som en länk till den likvida valutamarknaden. Privata klienter har nu därmed möjlighet att genomföra handel tillsammans med de största bankerna i världen med motsvarande prissättning. Vad som en gång var ett spel som dominerades och kontrollerades av stora banker, är nu på väg att bli ett gemensamt område där olika aktörer har samma möjligheter som de stora bankerna.

Det tekniska genombrottet förändrade inte bara tillgängligheten till valutamarknaden, utan också tillvägagångssättet att ta ett beslut angående handel. Forskning visar att istället för att inte kunna finna några lönsamma metoder för handel, så var den främsta anledningen till en misslyckad spekulation en saknad av undervisning om framgångsrik handel och riskhantering. Utvecklingen av styrande undervisning är bland den mest utmanande en handlare kan sträva efter. Med hjälp av moderna handels och karläggnings programvara kan handelsaktörer utveckla handelssystem som är heltäckande, med detaljerade planer som inkluderar regler om inträde, utträde och riskhanteringsmodeller. Handelsaktörerna kan dessutom utföra uppföljningstester och framtids tester av en specifik strategi på ett demokonto innan de gör en kapitalåtagelse.

När systemet för första gången skulle introduceras, behövde handelsaktörerna skicklighet inom programmering och en avancerad bakgrund inom teknisk matematisk analysering. De företag som höll på med dessa handelssystem gjorde ansträngningar för att få deras produkter bättre anpassningsbara för hela marknaden. Nuförtiden är programvaror med handel mer användarvänlig och enklare att använda. Personer utan programmeringskunskaper och grundläggande förståelse för matematiska tekniska analyser kan nu även åtnjuta nöjet med strukturerad handel.

Det strukturerade handelsystemet är kanske inte en magisk lösning om handel, men det erbjuds trots allt en prototyp eller guide för nybörjare så att de kan börja handla med förnuftiga matematiska modeller och riskhantering. Med tiden kan handelsaktörerna själva utveckla ett handelssystem som stämmer överens med deras individuella personlighet och önskemål.


Vad är ”spread”?

(skillnaden mellan köp- och säljkursen)

I valutahandel finns det två priser för varje valutapar, ett ”erbjudande” (bid) pris och ett ”efterfrågande” (ask) pris. Utbudspriset är den kursen handlare kan sälja till ett verkställande företag, medans det efterfrågade priset är den kursen handlare kan köpa från ett verkställande företag.

Ett exempel:

EUR USD
Sälja Köpa
1.28 1.28
81 84

När du ser prisnoteringen mellan EUR/USD är 1.2881/1.2884 som i bilden ovan, är utbudspriset (bid) 1.2881 och efterfrågepriset (ask) 1.2884. Detta innebär att handlare/traders som vill sälja sin valuta måste göra detta för 1.2881 och de som vill köpa måste göra detta för 1.2884.
Skillnaden mellan utbudspriset och efterfrågepriset (bid/ask) är lika med ”the spread” (marginal), vilket utgör kostnaden för handeln (transaktionskostnaden). All handel med finansiella instrument som till exempel aktier, obligationer, valuta mm. innehåller en ”spread”. Om en handelsaktör/trader köper valutan för 1.2884 och sedan säljer denne direkt, har det uppkommit en förlust på 3 punkter/pips. Handlaren måste vänta tills marknaden rör sig 3 punkter (i fortsättningen kallas dessa punkter för pips) i för dennes positiv riktning för att ha gjort en plus/minus noll resultat. Om marknader rör sig 4 pips till din fördel börjar du generera vinst.

Många online valutahandelsföretag talar för att valutahandel är näst intill kostnadsfritt, kommissionsfritt, utan servicekostnad, inga gömda kostnader osv. De som handlar ska veta att marginalerna (the spread) är kostnaden för att handla, och utgör den huvudsakliga intäkten för en marknadsaktör som till exempel ett valutahandlarföretag. The spread, marginalen, kan uppfattas som en minimal kostnad, men man får tänka på att om man lägger ihop kostnaderna för alla orders, blir det snabbt en större summa som dras från ditt konto eller din vinst. På samma sätt som du kollar prislappen på en T-shirt innan du köper den, se på priset och kostnaden när du handlar med valuta. Köpet måste ta sig förbi kostnaden (the spread) innan handeln kan börja gå med vinst.

Känn till din kostnad: the spread

Spread/marginalen är kostnaden för en handlare. Men å andra sidan är det en inkomstkälla för det företag som utför handeln. På den utländska valutamarknaden kan marginalerna variera beroende på det verkställande företaget och de parter som är involverade. Mellan bankerna kan den utländska växeln ha en marginal på endast 1-2 pips, medans banken kan ha en bredare marginal på upp till 30-40 pips när de handlar med individuella kunder. Små växelaffärer som oftast finns på turistresmål kan ofta ha en marginal upp till 400 till 600 pips.

På grund av hård konkurens så har marginalerna på online valutahandel blivit stramare de senaste åren. För de större valutahandelsföretagen online är marginalerna i princip densamma. Tabellen nedan presenterar olika marginaler på fyra valutor:

Valutapar Spread (marginal)
EUR/USD 2-3 pips
USD/JPY 3-4 pips
USD/CHF 5 pips
GBP/USD 5 pips

Det är viktigt för en handelsaktör/trader att hitta den snävaste marginalen som finns, men allt som är betydligt lägre än en typisk marginal är misstänksamt. Marginalen är den huvudsakliga inkomsten för ett valutahandelsföretag och om företaget inte tjänar tillräckligt på varje marginal kan det finnas gömda kostnader i transaktionen.

En annan sak som är viktigt att poängtera är att många marknadsaktörer ofta ökar marginalen när marknaden blir instabil, det vill säga höjer kostnaden för att handla. Till exempel om ekonomin går åt ett oförutsägbart håll kan det komma extra många köpare eller säljare. Marknadsaktörerna breddar ofta då marginalerna för att jämna ut balansen på marknaden mellan köpare och säljare.

En annan sak att notera är att många marknadsaktörer ofta breddar spridningen när tillstånden på marknaderna blir instabila, det vill säga ökar kostnaden för att handla. Om tillexempel om ett ekonomiskt nummer är utanför förväntningarna skapar detta en tillökning av köpare eller säljare och då breddar marknadsaktörerna marginalen för att återuppta balansen på marknaden mellan köparna och säljarna. Traders bör därför undersöka hur deras företag utför sin handel. Företag med få verkställande orders och som har en tendens att bredda marginalen har ofta en högre transaktionskostnad för den slutgiltiga kunden.

Olika varianter av beställningar

På valutahandelsmarknaden erbjuds olika typer av sätt att göra beställningar på. Följande exempel är några av de väsentliga sorters beställningstyper som finns på valutamarknaden idag.

Market order / Marknadsbeställning – En köp- eller säljbeställning där valutahandels företaget ska verkställa beställningen till det bästa tillgängliga priset. Kallas även enkelt för marknaden.

Entry orders/inträdesbeställning – en förfrågan från en klient till ett valutahandelsföretag om att köpa eller sälja ett visst antal av ett speciellt valutapar för ett specifikt pris. Ordern kommer till stånd när det förfrågade priset förekommer.

Stop Loss orders/limiterat handelsuppdrag – Ordertyp som innebär att en öppen position automatiskt likvideras till ett bestämt pris. Beställningstypen är designad för att begränsa en handlares förlust på en position. Om positionen är öppen för att köpa ett valutapar, är stop loss ordern en förfrågan att sälja positionen när priset faller under en specifik nivå och vice versa. Handlare rekommenderas starkt att använda denna sorts order för att begränsa sin förlust. Det är även viktigt att använda stop loss orders när investerare kommer in i en situation då de inte har möjlighet att kontrollera sin egen portfolio under en viss tid.

Take profit orders/resultat beställningar – en order som ska stänga ner en position när den når ett förutbestämt pris där du går med vinst. Den är utformad för att låsa in en positions vinst. Så fort ett pris är högre än det preciserade vinst-uttags priset omvandlas take profit ordern till en marknadsorder och stänger sin position.

Good Until Cancelled (GTC)/Giltig tills återkallelse sker – de flesta beställningar inom valutamarknadshandel är en GTC, vilket innebär att den är giltig till dess att den avbeställs av kunden. Den som handlar måste ange att de önskar att avbeställa en GTC order innan den själv går ut. De ovan nämnda olika varianter av orders är oftast GTC order, det vill säga giltig tills återkallelse sker.

Detta är de grundläggande varianterna på order som finns tillgängliga i de flesta system för handel. Visa system kan dock erbjuda mer avancerade orders. En handelsaktör bör vara medveten om de olika varianterna på orders och använda sig av dessa.

Vad är marginal (margin)?

Marginalen är en buffert och den mängd kapital som måste finnas kvar i ett handelssystem konto för att kunna hålla sin position öppen. Den fungerar som en buffert så att en handlare verkligen kan stå emot en förlust. Ett marginalkonto tillåter en kund att öppna en position till högre värde än till det belopp som de satt in på sitt konto.

Vad är leverage?

På svenska översätts ordet leverage till hävstångseffekt. Dock används den engelska benämningen leverage i samband med valutahandel och kommer göras i fortsättningen.

Att handla med ett marginalkonto beskrivs som att handla på ”leverage basis”. De flesta valutahandlarföretagen online erbjuder upp till 200 gånger leverage på ett minimikonto. Storleken på minikontraktet är ofta 10 000 valuta enheter, 1/200th av 10 000 är lika med 50 valuta enheter, vilket betyder att det endast krävs 0,5 % marginal för att öppna en position. Om man jämför med framtida kontrakt som kräver 10 % marginal för sina kontrakt och kapital som kräver 50 % marginal för en vanlig investerare och 10 % marginal för en professionell kapitalhandlare. Utländsk växelmarknad erbjuder den högsta leverage bland de finansiella instrument man handlar med.

Det kapital som överstiger kravet på marginalen i ett konto fungerar som en kudde, buffert, för handlaren. Om handelsaktören förlorar så mycket på en position att kapitalet är under marginalkravet och att hela bufferten har används, kommer det komma en begäran från en mäklare att det måste ställas in mer kapital som säkerhet, vilket kallas för ett ”margin call”. Vanligtvis måste en handlare tillsätta mer kapital redan innan det går så långt att det kommer ett margin call eller att positionen stängs ner. Margin call kallas även för ”margin out” eftersom det inte förekommer några margin calls före en likvidation. Konton kommer alltså att bli margin out, likviderat, vilket betyder att positionen helt enkelt stängs ner när kapitalet understiger marginalkravet.

Exempel:

Konto A
Kapital på kontot 500 USD
Storlek på kontraktet 10 000
Valuta EUR/USD
Spread 3 pips
Marginalkravet 50 USD
Leverage 1000:50 = 200:1
Pips tills marginalen är slut (margin out) 447

Beakta konto A, marginalkravet för 1 position är 50 USD. Det fria användbara marginalkapitalet är kapitalet på kontot – (marginalkravet + spread) = 500 – (50+3) = 447. Kontot kommer att bli ”margin out”, stängas ner om EUR/USD flyttar sig 447 pips i nackdel för positionen.

Varför är det viktigt med ett marginalkrav?

Leverage som på svenska kallas hävstångseffekt, är som ett dubbelsidigt svärd. Används det rätt kan det förbättra att kunds kapitalmedel generar snabba vinster och öka deras avkastning på investeringen. Utan lämplig riskhantering kan det samtidigt leda till snabba och stora förluster. Beakta följande exempel:

Konto A B
Kapital på kontot 500USD 500USD
Storlek på kontraktet 10,000 10,000
Valuta EUR/USD EUR/USD
Spread 3 pips 3 pips
Marginalkrav 50USD 200USD
Leverage 1,000:50 = 200:1 1,000:200 = 50:1
Pips tills margin out (1 lot) 447 297
Max antal lots per gång 9 2
Pips tills margin out (max lots) 3 47

De ursprungliga förutsättningarna på kontona är desamma förutom i konto A där kravet på marginalen per lot är 50 USD och i konto B 200 USD.

Fritt användbart marginalkapital = kapital på kontot – (marginalkrav + spread) * antal lots

Maximalt antal av lots öppna på samma gång = kapital på konton / (marginalkrav + spread)

I konto A för 1 lot i positionen är det fria användbara marginalkapitalet 500 – (50+3) = 447, vilket betyder att konton kommer att stängas ner, margin out, om EUR/USD flyttar sig 447 pips i negativ rikting för positionen. Maximalt antal av lots öppna på samma gång = (500/(50+3)) = 9 lots, med 500 – (50+3) * 9 = 23 USD fritt användbart marginalkapital kvar för 9 lots. När EUR/USD flyttar sig 23/9 = 3 pips i negativ rikting mot positionen, kommer det inte finnas tillräckligt med användbart marginalkapital och konto A kommer att stängas ner, margin out.

I konto B är det fria användbara marginalkapitalet för 1 lot 500 – (200+3) = 297, vilket betyder att konton kommer att stängas ner, margin out, om EUR/USD flyttar sig 297 pips i negativ riktning från positionen. Det maximala antalet av lots öppna samtidigt = (500/(200+3)) = 2 lots, med 500 – (200+3) * 2 = 94 USD fritt användbart marginalkapital för 2 lots. Om EUS/USD flyttar sig 94/2 = 47 pips emot positionen kommer konto B att stängas ner, margin out.

Med 1 lot på en öppen position kommer konto A att ha 447 USD i användbart marginalkapital som buffert innan det stängs ner, medans konto B endast har 297 USD. Dock är det större sannolikhet att konto A, som har mer användbart marginalkapital, lättare blir övertrasserat. Som ovan exempel visat innebär det att ju fler öppna positioner, desto lättare blir konton margin out och nerstängt.

De flesta valutahandelsföretagen erbjuder ett specialdesignat leverage efter kundernas önskemål; handlare kan välja ett leverage förhållande (proportion), som de själva känner sig bekväma med. En kund ska vara medveten om hur man skyddar sig mot att övertrassera ett konto och hur man hanterar den övergripande risken.

Lär dig allt om Teknisk analys i valutahandel, Fundamental analys i valutahandel

Social valutahandel med eToro
Månadens tips: Markets.com
Markets.com

- Demokonto med $100.000
- Välkomstbonus upp till $2000
- Reglerad under CySec
- Hävstångsprincip på 200:1
- Svensk support
- Personlig coaching

Öppna ett gratis Demo konto hos Markets.com
Ava FX

Ava FX erbjuder alla nya medlemmar ett gratis demokonto laddat med $100,000.
Handla med kreditkort, bank överföring eller PayPal. Inga provisioner eller avgifter!
Börja handla med så lite som €100, uttag direkt med Ava Betalkort
Mer om Ava FX