Market order / marknadsbeställning

En marknadsbeställning är den enklaste valutahandelsordern som köps och säljs för det aktuella marknadspriset. Med en market order genomförs transaktionen oavsett priset. Valutahandels program ger dig priserna i realtid så att du kan besluta exakt när du ska utföra en marknadsorder. Marknadsorderna är perfekta i situationer då du följer en specifik valuta. I samma stund som du vill inta en position kan du då köpa och sälja valuta genom endast ett klick på en knapp på grund av att du använder dig av en marknadsorder.

Det viktigaste att komma ihåg med en marknadsorder är att de verkställs till det aktuella marknadspriset och är fördelaktiga när du vill inta en position på direkten.

Proceduren att placera en valutahandelsorder:

1. Först specificerar du ett valutapar och storleken på affären. Ta tex EUR/USD paret som är noterat till 1.2603/06, där det är 2 lots per $100.
2. Därefter väljer du att antingen sälja varje EUR för 1.2603 USD (bid price/utbudspriset) eller att köpa varje EUR för 1.2607 (ask price/efterfrågespriset).
3. Till sist bekräftas transaktionen av din valutamäklare. Detta tar endast några sekunder för en valutahandelsorder.

Vad är en marknadsorder och hur använder/placerar jag den?

En marknadsorder är en order som du antingen köper eller säljer en aktie till det nuvarande marknadspriset. Denna typ av order kan placeras var som helst i världen. En mäklare intar en marknadsorder av denna typ när dennes klient efterfrågar det. Denna order är den enklaste typen av order för en mäklare att fullfölja. Han är den enda som bör vara på involverad i ordern för att fullfölja transaktionen. Hans uppgift är att hitta det bästa tillgängliga priset vid det tillfället. På grund av detta måste en investerare som vill investera, köpa eller sälja kontakta dennes mäklare och tillåta dem att hantera resten. Det är viktigt att komma ihåg att så fort ordern är placerad har kunden ingen kontroll längre över priset på transaktionen.

Ibland är en marknadsorder även kallad för en ”obegränsad order”. När den väl är placerad är det garanterat att den kommer att bli verkställd. Å andra sidan beror det på villigheten hos köparen eller säljaren. Instruktioner för denna order kan vara antingen enkla eller komplicerade. Denna typ av order är oftast även billigare än begränsade orders. Detta eftersom denna order garanterar verkställighet/utförande har därför ofta låg provision eftersom det endast behövs lite arbete för mäklare att genomföra denna order.

En nackdel med en marknadsorder är att när ordern är verkställd kan priset du betalar inte alltid vara det pris du skulle få från en realtid uppskattnings service eller det pris som du var erbjuden från din valutamäklare. Detta är tydligt på marknader som rör sig snabb och där aktier är ostabila och impulsiva.

Det finns vissa kriterier som du bör stöta på när du börjar investera och använda denna typ av order. För det första den genomsnittliga dagliga volymen (antal andelar handlade med per dag) är över 100 000. Detta anses vara ett lågt tal och ett högre tal kan anses vara en fördel att använda som mätinstrument. Du kan se den dagliga genomsnittsvolymen på internet. För det andra ska utbuds och efterfrågepriset vara relativt lika under en och samma tidpunkt vilket kallas spridningen, spread. Inom 0,40% av aktiepriset anses vara en bättre mätstock. För det tredje handlar du inte en stor mängd andelar utan det är okej att ha högst upp till 1000 andelar. Om dessa tre kriterier möts är denne sorts order enkel och bör fungera bäst. Detta betyder att en marknadsorder omedelbart verkställs vid det bästa tillgängliga priset för att möta din order.

En sak som man bör akta sig för är tanken att genom att använda marknadsorder på aktier med reducerande daglig genomsnittsvolym, att i dessa situationer på marknaden där efterfrågepriset är mycket högre än det dåvarande marknadspriset vilket resulterar i större spridning/spread. Med andra ord betyder detta att du kan komma att betala ut betydligt mycket mer än du från början räknade med. Därför är det mycket säkrare att ha denna typ av order för större volym aktier.

Social valutahandel med eToro
Månadens tips: Markets.com
Markets.com

- Demokonto med $100.000
- Välkomstbonus upp till $2000
- Reglerad under CySec
- Hävstångsprincip på 200:1
- Svensk support
- Personlig coaching

Öppna ett gratis Demo konto hos Markets.com
Ava FX

Ava FX erbjuder alla nya medlemmar ett gratis demokonto laddat med $100,000.
Handla med kreditkort, bank överföring eller PayPal. Inga provisioner eller avgifter!
Börja handla med så lite som €100, uttag direkt med Ava Betalkort
Mer om Ava FX