Teknisk analys

Introduktion

Det finns två större tillvägagångssätt att analysera valutamarknaden på, övergripande/fundamental analys och teknisk analys. Den övergripande analysen fokuserar på de underliggande orsakerna till att ett pris rör sig, såsom ekonomiska, samhälls och politiska krafter som styr utbudet och efterfrågan. Den tekniska analysen fokuserar på studierna kring prisets rörelser i sig själv. De som använder den tekniska analysen använder sig av historisk information för att kunna förutse och beräkna i vilken riktning de framtida priserna kommer att gå åt.

Förutsättningarna för att kunna göra en teknisk analys är att aktuell marknadsinformation redan är reflekterad i prisförändringen. Genom att studera historiska prisförändringar kan investerare göra informerade beslut angående valutahandel. Följande artiklar har som syfte att ge en presentation av de teorier och verktyg som behövs för den tekniska analysen.


Det främsta verktyget inom teknisk analys är diagrammet. Artiklarna introducerade till att börja med liknande diagram. Diagrammen är också bra att använda till att identifiera utvecklingen av priserna och hur de rör sig över tiden. Artiklarna fortsatte att presentera hur man identifierar stöd och motståndspriser, trendlinjer och olika priskanaler. De presenterar även en enkel handelsstrategi i utvecklande och långtgående marknader.
Genom noggranna observationer har tekniska analyser funnit återkommande mönster på diagrammen som ger oss en antydan om framtida prisförändringar. Artiklarna introducerade dessa viktiga mönster såsom omvänd trend och fortsatt trend. Det japanska Candle Stick har egna betydelser för deras mönster, då introducerades artiklarna om hur ett Japanskt Candle stick ska läsas och konsekvenserna av mönstret.

De tekniska indikationerna är matematiska kalkyleringar som är baserade på historiska priser, de används grundligt i de tekniska analyserna för att kunna förutse en förändring i trender och prismönster. Den sista biten av den tekniska analysen är artiklar som introducerar två stora typer av indikatorer, trendanhängare och oscillatorn.

Teknisk analys:

Candlestick:

Diagram mönster:

Fibonacci:

Tekniska indikationer:

Övrigt

Social valutahandel med eToro
Månadens tips: Markets.com
Markets.com

- Demokonto med $100.000
- Välkomstbonus upp till $2000
- Reglerad under CySec
- Hävstångsprincip på 200:1
- Svensk support
- Personlig coaching

Öppna ett gratis Demo konto hos Markets.com
Ava FX

Ava FX erbjuder alla nya medlemmar ett gratis demokonto laddat med $100,000.
Handla med kreditkort, bank överföring eller PayPal. Inga provisioner eller avgifter!
Börja handla med så lite som €100, uttag direkt med Ava Betalkort
Mer om Ava FX