Vad är ett diagram?

Ett diagram är det viktigaste verktyget för att kunna förstå vad som föregår på marknaden. I princip så använder alla handlare idag, speciellt de aktiva, deras favoritdiagram för att analysera marknaden. Ett diagram är en föreställning som representerar prisförändringarna och en reflektion av den psykiska marknaden och en föreställning av interaktionen mellan köpare och säljare på marknaden. Eftersom det är en analys över all aktivitet som har förekommit för ett specifikt finansiellt instrument så visar även diagrammet hur marknaden värderar en speciell tillgång baserad på all tillgänglig information. Och på grund av att ett diagram har den potential den har att erbjuda en så bra insyn och noggrant reflektera en hel marknad är detta verktyg oumbärligt för en handlare.

Det finns tre större olika sorters diagram: stapel diagram, candlestick diagram och linje diagram. I artiklarna kommer främst candlestick diagrammet att användas eftersom de är de mest använda diagrammet bland aktiva handlare/brokers.

1. Bar diagram/stapel diagram

Stapel diagram förser en trader med fyra sorters av information för en given tidsperiod: öppningspriset under den tidsperioden, stängningspriset, högsta priset och det lägsta priset. Ett stapeldiagram kan tillämpas i alla tidsperioder och därmed kan en enda bar sammanfatta priset från de senaste minuterna till de senaste månaderna. Traders använder tidsperioder för olika ändamål, fast en bra regel är att ju längre tidsperiod desto betydelsefullare är det eftersom den räknar med mer information och kommer därmed att bli en bättre återspegling av marknaden.

2. Candlestick diagram

Candlestick diagrammet är uppfunnet av japanerna på 1700-talet. Precis som ett stapeldiagram innehåller ett candlestick-diagram marknadens öppningspris, stängningspris, lägsta och högsta pris för en specifik tidsperiod. Den främsta skillnaden är själva ljusets kropp, en rektangel, som representerar räckvidden mellan öppnings och stängningspriset för den tidsperioden. När kroppen/rektangeln/ljuset är fyllt med blått (eller vitt), betyder det att stängningspriset är högre än öppningspriset. Då stapeldiagrammet betonar utvecklingen av stängningspriset från den senaste baren till nästa, så betonar candlestick-diagrammet mer på relationerna mellan öppnings och stängningspriset under samma tidsperiod. Ovanför och under ljuskroppen finns vad som kallas ”wicks” som säger att wicken på toppen är det högsta priset och wicken i botten är det lägsta priset för den perioden. Ett candlestick-diagram är populärare än ett stapeldiagram och ett linjediagram eftersom de är mer tilltalande rent utseendemässigt.

Ett diagram som visar intervallet för dagen samt priset vid öppning och stängning. Om öppningspriset är högre än stängningspriset är rektangeln mellan öppningspris och stängningspris skuggad. Om stängningspriset är högre än öppningspriset, är den delen av diagrammet inte skuggad.

3. Linje diagram

Till skillnad från bar och candlestick-diagrammen är linjediagrammen mindre informativa. De visare endast stängningspriset på en följd av perioder. Detta innebär att ett linjediagram är bäst för att mäta den översiktliga riktningen för långtgående trender och är därmed av begränsad användning för en handlare.

Tillbaka: Teknisk Analys
Nästa sida: Support & Resistance – Stöd & motstånd

Social valutahandel med eToro
Månadens tips: Markets.com
Markets.com

- Demokonto med $100.000
- Välkomstbonus upp till $2000
- Reglerad under CySec
- Hävstångsprincip på 200:1
- Svensk support
- Personlig coaching

Öppna ett gratis Demo konto hos Markets.com
Ava FX

Ava FX erbjuder alla nya medlemmar ett gratis demokonto laddat med $100,000.
Handla med kreditkort, bank överföring eller PayPal. Inga provisioner eller avgifter!
Börja handla med så lite som €100, uttag direkt med Ava Betalkort
Mer om Ava FX