Svenska kronan

Den svenska kronan förkortas vanligtvis som ”kr” men valutakoden som används i internationella sammanhang är ”SEK”.

Kronan skapades och infördes år 1873 och ersatte då den svenska riksdalern. Danmark och Sverige beslöt sig för att ersätta deras gamla valutor till en gemensam. Den skandinaviska myntunionen, som var ett avtal om ett gemensamt myntsystem, uppfördes mellan Sverige, Danmark och till sist Norge som anslöt sig år 1875. Inom myntunionen användes fast växelkurs mellan medlemsländerna vilket innebar att kronan hade samma värde (1 krona = 0,403 gram guld) i de tre länderna samt fungerade som giltigt betalningsmedel i samtliga länder. Denna myntunion upphörde 1914 då de nationella kronorna frikopplades från varandra på grund av spänningar som uppkom mellan de tre ländernas ekonomi som uppstod under första världskriget. Detta ledde till att varje land kom att föra sin egen inhemska penningpolitik men behöll alla ändå kronan som valuta, Svenska kronan, Danska kronan och Norska kronan.

Kronan har haft fast växelkurs mot en korg utländska valutor ända fram till 1992. I samband med en ekonomisk kris blev dock förtroendet för kurser dålig och för att försvara den fasta växelkursen höjdes dagsräntan upp till 500 %. Detta ledde till att kronan fick rörlig växelkurs och gav en kortsiktig växelkursminskning gentemot världsvalutorna. Sedan Euron infördes 1992 har växelkursen mellan SEK och EUR varit relativt stabil.

Det är Riksbanken i Sverige som har ensamrätten på att ge kontanter och står för landets försörjning av sedlar och mynt. Riksbanken har två kontor som lämnar ut kontanter till bankerna. Bankerna i sin tur distribuerar sedan vidare kontanterna till handeln och allmänheten. Det är inte riksbanken som bestämmer över hur mycket kontanter som används i samhället utan det är allmänhetens efterfrågan som styr. Riksbanken har som syfte att upprätthålla prisstabilitet och deras mål är att behålla ett fast penningvärde. Inflationen ska vara låg och stabil där målet är uppsatt till 2 % inflation per år. För att kunna påverka och styra över inflationen använder riksbanken sig av räntor och möjligheten att ändra penningmängden.
Sverige ingår sedan 1995 i EU men har genom en folkomröstning 2003 avstått från att erstätta kronan till EU:s gemensamma valuta Euro.

Sedlar finns i följande valörer (motiv inom parentes):
• 20 kr, (Selma Lagerlöf)
• 50 kr, (Jenny Lind)
• 100 kr, (Carl von Linné)
• 500 kr, (Karl XI och Christopher Polhem)
• 1 000 kr, (Gustav Vasa)

För att försvåra förfalskningen av sedlar har 50-, 100-, 500- samt 1000-lappen fått ett folieband med hologram. De äldre 50- och 1000- lapparna utan folieband är fortfarande giltiga som betalningsmedel medan de gamla 100- och 500-lapparna utan folieband ej längre är giltiga.
Mynt finns i följande valörer (de senaste upplagornas motiv inom parentes)
• 50 öre, (Åtsida: Lilla riksvapnet utan sköld. Frånsida: 50.)
• 1 kr (Åtsida: Carl XVI Gustaf. Frånsida: 1976-2000 Lilla riksvapnet, från 2001 en konungakrona. 2009 ett motiv över havet mellan Sverige och Finland.)
• 5 kr (Åtsida: Carl XVI Gustafs namnchiffer. Frånsida: 5.)
• 10 kr (Åtsida: Carl XVI Gustaf. Frånsida: Lilla riksvapnet utan sköld.)

Det fanns ungefär 372 miljoner utelöpande sedlar till ett värde av 106,3 miljarder kronor vid årsskiftet 2008/2009.

Social valutahandel med eToro
Månadens tips: Markets.com
Markets.com

- Demokonto med $100.000
- Välkomstbonus upp till $2000
- Reglerad under CySec
- Hävstångsprincip på 200:1
- Svensk support
- Personlig coaching

Öppna ett gratis Demo konto hos Markets.com
Ava FX

Ava FX erbjuder alla nya medlemmar ett gratis demokonto laddat med $100,000.
Handla med kreditkort, bank överföring eller PayPal. Inga provisioner eller avgifter!
Börja handla med så lite som €100, uttag direkt med Ava Betalkort
Mer om Ava FX