Rekommenderad valutamäklare

SEK försvagas, men uppgång syns på horisonten

Tuesday, September 1, 2009posted by admin 10:48 AM

Det verkar som om den svenska kronan har minskat stadigt mot dollarn sedan den 24:e augusti, detta väcker frågor om den senaste tidens uttal om återhämtning i Sverige. Det kan konstateras att trenden i USD/SEK liknar den i de övriga skandinaviska valutorna, men så är inte fallet. Då det ser ut att vara en allmän uppgång i värdet av USD mot denna regionens ekonomi, så har NOK och DKK faktiskt klarat sig mycket bättre än den svenska kronan de senaste dagarna, detta belyser riskerna som fortfarande möter de svenska bankerna i och med deras exponering mot Baltikum.

Å andra sidan köpte svenska banken Nordea nyligen den danska Fionia Banken för cirka 121 miljoner euro ($ 173 miljoner), detta ger ytterligare 1% av marknaden på Fyn i Danmark i den svenska bankens portfölj. Denna investering har bidragit till att stabilisera bankerna i Danmark samtidigt som det har tillåtit Sverige att kompensera för en del av de skador som uppstått efter exponeringen i Baltikum. Som en följd av detta har den danska kronan handlats relativt platt, medan den svenska kronan, som nämns ovan, har upplevt volatilitet de senaste handelsdagarna, men kan se stabilitet samt styrka under den kommande veckan.

veckansanalys

- Den enda indikator som krävs för denna grafen är Slow Stokastiska.

- Punkt 1: En “doji” bildning har utvecklats på grafen, vilket tyder på att en omvändning skapas.

- I punkt 1 är det också möjligt att se att priset når den övre gränsen av Bollingerbanden, vilket tyder på en mild prispress.

- Punkt 2: Ett distinkt baisseartat kors har just bildats på Slow Stokastiska, vilket stöder uppfattningen om en korrigering nedåt, är nära förestående.Comments are closed.