Rekommenderad valutamäklare

Siffror på råoljelagret släpps idag

Wednesday, August 26, 2009posted by admin 7:01 AM

Vad är råoljelagret?

Inventariet av råoljelagret fungerar vanligtvis som en direkt avspegling av tidigare ledande finansiella indikatorer som utgör USA:s ekonomiska utsikter. Den största effekten för undersökningen kommer från konsumentvaror, såsom energi och bensin. Råoljelagret mäter förändringar i antalet fat råolja som hålls i lager av kommersiella företag under den gångna veckan. Detta påverkar priset på oljeprodukter som i sin tur påverkar inflationen, men påverkar även tillväxten då många branscher förlitar sig på olja för att producera och distribuera varor.

Förväntningarna på denna rapport:

Tidigare rapporter har visat att i de fall då publikationer har varit högre än analytikernas prognoser så påverkades råoljemarknaden kraftigt och priserna sjönk omedelbart. Högre inventeringar tyder på att utbudet överstiger efterfrågan, och priserna sjunker som ett resultat på kort sikt. Om vi verkligen upplever höga inventeringar av denna rapport, så kan ett rimligt mål för råolja vara nära 70 $ per fat.

Å andra sidan, om rapporten oväntat levererar lägre siffror än förväntat, så kommer detta att återspegla en ökning av oljeanvändning av industrin. Detta kan signalera om en ökning av konsumtion samt indikera en tillväxt i efterfrågan på olja. Ett sådant resultat kan ha en mycket stor inverkan på råoljehandeln genom att fortsätta den senaste månadens positiva statistik som har orsakat den nuvarande hausseartade trenden för råoljepriset. Detta kan ytterligare förstärka råoljepriset mot 80 dollar per fat!Comments are closed.