Rekommenderad valutamäklare

Svenska kronan når 2-veckors högsta nivå mot USD

Tuesday, September 8, 2009posted by admin 12:16 PM

Den senaste tidens fall i US-dollar har bidragit till att stärka alla de skandinaviska valutorna mot denna valuta, medan EUR bara förlorat måttligt i jämförelse. Den svenska kronan är uppe på en 2-veckors högsta mot dollarn, de norska och danska kronorna stärks också, dock mindre än SEK.

Med den svenska Riksbankens beslut att hålla räntan oförändrad, vilket sammanföll med ett liknande beslut av ECB, så har den europeiska och skandinaviska valutorna nått nya höjder då investerare har större förtroende för regional ekonomisk styrka. Förändringar i marknadsoptimismen har lockat investerare till mer riskfyllda tillgångar, och kronor erbjuder en unik möjlighet till vinst för valutahandlare.

Den senaste tidens svängningar i råoljepriset har skapat ett stöd för den norska kronan. Fallet i guldpriset tyder också på att investerare säkrar sig mot en eventuell osäkerhet beträffande investeringar i ädelmetaller. Med en sådan försäkring på plats, kan många ta tillfället i akt att investera i mer riskfyllda valutor såsom de skandinaviska kronorna medan Guld ger ett skyddsnät.

veckansanalys

- De indikatorer som användes är Bollingerband, Slow Stokastiska, RSI samt MACD.

- Punkt 1: Efter att Bollingerbanden stramades åt gjordes ett flyktig brott av den nedre gränsen och priset fortsätter att falla under denna gränsen. Den nästan-doji candlestick formation mot slutet antyder att en korrigering kan vara på väg.

- Punkt 2: Ett överhängande hausseartat kors på Slow Stokastiska stöder idén om en förestående korrigering uppåt.

- Punkt 3: Priset svävar för närvarande i över sålt territorium, vilket belyser ett tryck uppåt.

- Punkt 4: Ett hausseartat kors, samt risken för ett andra hausseartat kors inom en snar framtid, kan tyda på en omedelbar korrigering inom den närmaste tiden.Comments are closed.