Teknisk indikator II: glidande medelvärde

Vad är ett glidande medelvärde?

Ett glidande medelvärde är ett medelmått av ett valutapar över en period, om du sköter ett 20 dagars rörligt genomsnitt (20 dagar MA) lägger du helt enkelt till det närmaste priset i de 20 senaste dagarna delat på 20. Detta kallas för ett glidande medelvärde (Simple moving average, SMA).

De vanligaste parametrarna för glidande medelvärdet är 5, 10, 20, 50 och 100. Ju kortare tidsperiod desto mer reaktiv och känslig blir indikatorn för en marknads rörelse. Ju längre tidsperiod desto jämnare är det glidande medelvärdet. Handlare bör ha i åtanke att ju längre tidsperiod desto högre tillförlitlighet har studien.

Det glidande medelvärdet visar i vilken riktning trenden går. Ju kortare tidsperiod desto känsligare är SMA till riktningen. I en uppåtgående trend bör de korta tidsperioderna vara över de långa, där priset bör vara över det kortaste SMA.

SMA, EMA och WMA

Det finns en liten variation av det glidande medelvärdet. De vanligaste är: Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) och Linearly Weighted Moving Average (WMA). EMA och WMA går under den glidande medelvärdes familjen där det läggs större vikt på färsk information i beräkningarna. Dessa reagerar snabbare än SMA när det gäller en prisrörelse. Som visas i diagrammet nedan, 10 WMA är mer känslig mot den nuvarande prisrörelsen än 10 SMA.

Användning av glidande medelvärde

1. Trendens riktning

Det glidande medelvärdet kan visa i vilken riktning den pågående trenden går åt. En uppåtgående trend bekräftas när ett kortsiktig glidande medelvärde går över en långsiktig och när det kortsiktiga glidande medelvärdet stannar ovanför det långsiktiga glidande medelvärdet. På samma sätt är en nedåtgående trend bekräftad när ett kortsiktigt glidande medelvärde går under ett långsiktigt och stannar under detta långsiktiga glidande medelvärdet. En handlare kan känna igen riktningen på trenden med hänvisning till trendlinjen och deras order.

2. Stöd och motstånd

Det glidande medelvärdet kan fungera som stöd och motståndslinjer. I en uppåtgående trend kan SMA som är under det stigande priset fungera som en stödnivå. Om det är en spårning, kommer priset troligtvis att studsa av det glidande medelvärdet. Detsamma gäller i en nedåtgående trend, där SMA är över det fallande priset och kan då agera som en motståndsnivå.

Som diagrammet nedan visar har EUR/USD upplevt en stark nedgång i trenden sedan april 2005. Priset spårade ett par gånger till 10 dagars SMA men misslyckades ändå att bryta sig igenom och följa efterföljande fall.

Desto längre tidsram som det glidande medelvärdet har desto starkare stöd eller motstånd nivåer har det än om det var kortare tidsperioder. När priset når den långa glidande medelvärdets tidsram betyder det en starkare spårning. En handlare kan kombinera ett candlestick mönster när de ska bestämma sig för att handla med glidande medelvärde. Till exempel kan ett säljarbeslut i en nedåtgående trend bli bekräftat genom pris spårning med ett 20 dagar SMA nivå och ett bearish engulfing (grov uppsluknings) mönster.

3. Korsade signaler

När ett kortsiktig glidande medelvärde korsar ett långsiktigt betyder detta att det kommer att vara en ändring i rörelsen. Traders kan använda denna möjlighet för att inta en handel i den riktningen som korsningen visar.

Eftersom det kortsiktiga glidande medelvärdet reagerar snabbare på marknadspriset indikerar en korsning en ändring av marknadens känsla. I diagrammet nedan skär 10 dagars SMA över 20 dagars SMA i april 2006 vilket var en bullish crossover, tjuraktig korsning. Detta ger en antydan om en uppåtgående rörelse. Senare i juni 2006 skar 10 dagars SMA under 20 dagars SMA vilket indikerar att uppåttrenden har förlorat sin styrka och att den nedåtgående trenden hade kontrollen. Traders kan använda korsningar som signaler för att antingen inta ett köp eller gå ur ett.
Det kortsiktiga glidande medelvärdet framkallar fler korsningar eftersom de reagerar snabbare på marknaden. De genererar även fler falska signaler. Traders är rekommenderade att handla med glidande medelvärden tillsammans med andra tekniska analyser som candlestick mönster och andra tekniska indikatorer.

Begränsningar med det glidande medelvärdet

Det glidande medelvärdet är bäst att använda i en stark trend marknad, annars kan det förekomma alldeles för många korsningar som kan innehålla falska signaler.

I diagrammet nedan går USD/CHF i en uppåtgående trend och det fanns många spårningar på stödlinjen. Det fanns även ett antal korsningar mellan 10 dagars SMA och 20 dagars SMA. I detta fall var korsningarna otillförlitliga signaler och tog inte hänsyn till priset i relation till stödnivån. Handel av valuta som baseras på SMA korsningar kräver försiktighet och det är bättre att vänta på andra signaler eller att ett candlestick mönster bekräftar köpet då en korsningssignal uppkommer.

Tillbaka: Teknisk Analys

Social valutahandel med eToro
Månadens tips: Markets.com
Markets.com

- Demokonto med $100.000
- Välkomstbonus upp till $2000
- Reglerad under CySec
- Hävstångsprincip på 200:1
- Svensk support
- Personlig coaching

Öppna ett gratis Demo konto hos Markets.com
Ava FX

Ava FX erbjuder alla nya medlemmar ett gratis demokonto laddat med $100,000.
Handla med kreditkort, bank överföring eller PayPal. Inga provisioner eller avgifter!
Börja handla med så lite som €100, uttag direkt med Ava Betalkort
Mer om Ava FX