EURO

Namnet på EU:s gemensamma valuta som introducerades 1999. Eurons grafiska symbol är , vilket är den grekiska bokstaven epsilon och motsvarar den första bokstaven i ordet Europa. Den officiella valutakoden för euro är EUR.

Euron är den europeiska unionens valuta som för tillfället används i 16 europeiska medlemsstater. Då valutan även används i sex andra länder innebär detta att euron är en gemensam valuta för 320 miljoner européer. Valutan har dessutom det högsta kontantvärde i världen då cirkulationen på euro i världen ligger strax efter US dollar och har en inverkan på mer än 500 miljoner människor världen över. De länder som idag har euron som sin officiella valuta är Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.

Euron introducerades för första gången 1999 som en gemensam valuta i elva EU-länder med en fast växelkurs gentemot de gamla nationella valutorna. Under denna tid fram till 2002 existerade euro endast som en elektronisk valuta på världens finansmarknader. I januari 2002 lanserades euron i fysiska mynt och sedlar och ersatte då de nationella valutorna. Det samlade värdet av eurons sedlar och mynt som tillverkats är över 664 miljarder euro. Euron kan dock spåras ända tillbaka till 1979 då den såkallade Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) införde den europeiska valutaenheten (ECU). Denna valutaenhet var en konstgjord räkne- och valutaenhet som bestod av en vägd korg av medlemsstaternas valutor. När euron väl infördes ersatte denne den ursprungliga ECU:n i förhållandet 1:1, det vill säga en ny Euro blev lika mycket värd som en gammal ECU.

Euron förvaltas och administreras av Europeiska centralbanken (ECB) och de har därmed ansvaret för penningpolitiken i de länder som är medlemmar tog alltså över ansvaret från de nationella centralbankerna. ECB är den enda myndigheten som kan besluta över finanspolitiken inom europaområdet. Centralbanken har sitt huvudkontor i Frankfurt och en grupp av riksbankschefer från euroländerna är det beslutande organet. Då ansvaret för penningpolitiken överförs åt centralbanken är det väldigt viktigt för de enskilda medlemsstaterna att bibehålla en stabil ekonomi och det ställs höga krav på deras finanspolitik för att hålla statsbudgeten jämn.

Då ett land är medlem i den ekonomiska och monetära unionen är de tvungna att införa den gemensamma valutan för att uppfylla konvergenskriterierna. Ändå har vissa EU-länder ännu ej antagit valutan, bl.a. Storbritannien och Danmark har förhandlat fram att kunna undgå detta krav. Sverige hade en folkomröstning 2003 om införandet av den gemensamma valutan, men avslog förslaget och därmed kringgått kravet att uppfylla kriterierna för att vara ansluten till EU. Intressant att tillägga är också att tre europeiska mikrostater, Monaco, San Marino och Vatikanstaten, som ej är medlemmar i EU har antagit Euron genom ett valutaavtal. Även Andorra, Kosovo och Montenegro har infört euron utan att varken vara medlemmar i EU eller genom något valutaavtal.

Euron är mer än ett rent valutautbyte. Inte bara i de länder som antagit valutan utan i hela värden berörs både privatpersoner och företag av utbytet. Gränsöverskridande betalningar har underlättats genom en förordning som säger att betalningar ska behandlas på samma sätt som om de betalades inom landet. Ett exempel på detta är att du kan ta ut pengar i utlandet utan att behöva betala någon utlandsavgift.

Social valutahandel med eToro
Månadens tips: Markets.com
Markets.com

- Demokonto med $100.000
- Välkomstbonus upp till $2000
- Reglerad under CySec
- Hävstångsprincip på 200:1
- Svensk support
- Personlig coaching

Öppna ett gratis Demo konto hos Markets.com
Ava FX

Ava FX erbjuder alla nya medlemmar ett gratis demokonto laddat med $100,000.
Handla med kreditkort, bank överföring eller PayPal. Inga provisioner eller avgifter!
Börja handla med så lite som €100, uttag direkt med Ava Betalkort
Mer om Ava FX