Rekommenderad valutamäklare

Skandinaviska valutor undervärderade

Sunday, September 20, 2009posted by admin 6:40 AM

Med ett Dollar Index som sjönk till sin lägsta nivå på ett år förra veckan, samt stabilisering av oljepriserna, så har de skandinaviska valutorna har gjort rekord vinster. SEK, NOK och DKK har alla haft stadiga förstärkningar gentemot dollarn, och alla 3 nådde nya höjder för 2009 i de senaste handelssessionerna.

Vissa ekonomer hävdar att Sverige samt Norge kan återhämtas snabbare än euroområdet, detta genom en undervärderad valuta som kan ses som ett tecken på framtida styrka. Enligt Swedbank AB så har Svensk tillverkning haft en tillväxt under de senaste 2 månaderna, och detaljhandel under 3 månader i följd. De ekonomiska utsikterna och konsumentförtroendet i de skandinaviska länderna ser mycket positiva ut för den resterande delen av de 2 kvarvarande kvartalen av detta budgetår.

Valutahandlare kan överväga att allt eftersom ekonomin återhämtar sig så kommer den rekordlåga räntan på dollar resultera i dollarlån för att köpa tillgångar med högre avkastning, vilket leder till en fallande trend i dollar par samt korsningar, och motsvarande en uppgång för andra valutor. Med undervärderade skandinaviska kronor, så verkar deras appreciering nästan oundvikligt.

veckansanalys2

- De indikatorer som används är Slow Stokastiska och MACD.

- Punkt 1: linjen representerar den lägsta prisnivån för detta par för år 2009, vilket markerar ett betydande motståndsnivå. Om priset bryter denna nivå så kommer det att fortsätta nedåt under en tid. Om det inte bryter, så kommer det att återhämta sig uppåt.

- Punkt 2: Det verkar vara ett nytt hausseartat kors på Slow Stokastiska, vilket tyder på en korrigering uppåt är nära förestående.

- Punkt 3: Det verkar också bildas ett hausseartat kors på MACD, som stöder idén om en korrigering uppåt.

- Tekniskt sett så kan detta paret uppleva en korrigering uppåt, men fundamental analys placerar detta paret mycket lägre. Valutahandlare bör försöka förutse brytandet av motståndsnivån i punkt 1 och rida ut den baisseartade trenden för rejäl vinst.Comments are closed.