Rekommenderad valutamäklare

Skandinaviska valutor faller på ostadig likviditet

Wednesday, August 26, 2009posted by admin 6:57 AM

Den stadiga ökningen av de skandinaviska valutorna under de senaste 2 veckorna har upplevt sitt första hot. Stegvis minskad riskaptit under den senaste veckan har lett till att driva de globala aktiemarknaderna upp och ner sporadiskt. Dessa svängningar har gjort att säkra valutor såsom USD förefaller mer givande i form av avkastning och från och med denna morgon har kronorna börjat falla mot USD och EUR.

Å andra sidan har detta gett många aktörer som aktivt handlar med kronor ett intressant perspektiv på korrelationer mellan valutor samt aktier. Den svenska kronan samt den japanska yenen har ansetts ha mest direkt korrelation till globala aktier – då aktier stiger med 1%, så gör även kronan. De som följer aktiemarknaden kan utan tvivel göra stadiga prognoser för den svenska kronan under de närmaste veckorna eftersom detta samband kommer sannolikt att bestå.

Stigande råoljepris har bidragit som stöd för den norska kronan eftersom den har en stark korrelation till olja genom Norges export av denna råvara. Svenska valutaanalytiker har förutspått en övervägning av räntehöjningar, men periodiska nedgångar i tillväxten kan stoppa sådana tidiga bedömningar.

De indikatorer som används är RSI, Slow Stokastiska, och MACD.

- Detta par flyter för närvarande inom en baisseartad kanal, vilken indikeras av två linjer på grafen.

- Punkt 1 och 2: RSI och Stokastiska påvisar en stadigt uppåtgående rörelse för detta par.

- Punkt 3: MACD visar en nytt hausseartat kors, vilket betyder att det finns en risk att den uppåtgående rörelsen kommer att hålla sig de närmaste timmarna och nå den övre gränsen av den baisseartade kanalen.

- När den övre gränsen är nådd kommer en brytning av denna gränsen att betyda en förestående hausseartad uppgång , medan ett misslyckande att bryta denna gränsen kommer att resultera i en korrigering nedåt under de kommande dagarna.Comments are closed.